وای چقدر سخته یکی از اون آدمای مارمولک که اهل غیبت و خبرچینی و سوسه اومدن و دو به هم زنیه دور و بر آدم پیدا بشه و آدم هم مجبور باشه به خاطر یک سری از روابط اجتماعی تحملشون کنه و باهاشون رفت و آمد کنه. حالا خدا به داد برسه این یکی یه دفعه بشه چند تااسترس

همش به آدم استرس وارد می کنن

من یکی که اصلاً حوصله خاله زنک بازی رو ندارم و بلد هم نیستم، شدم مثل پر کاه دست اینا، این یکی زنگ می زنه بد اونو می گه، اون یکی میاد خونمون اینو می شوره می گذاره کنار، سومی میاد سعی می کنه از من راجع روابط خصوصیمون حرف بکشه که نگه داره تو آستینش بعداً در موقعیتش سوءاستفاده کنه و این قصه همچنان ادامه دارد.

به خدا دارم دیووووووووووووووووووووووووووونه می شمعصبانی

می خوام از دستشون فرار کنم، نمی گذارن.

می دونی شیطونه می گه چی کار کنم؟

همشون دعوت کنم خونمون بگم، شماهایی که رودرو قربون صدقه هم می رین برای یک بار هم که شده صادق باشین و حرف دلتونو رو به روی هم بگین. من رو هم از این بازیهای کثیفتون خارج کنین. به خدا یک سر دارم و هزار سودا.....

ای خدا می شه زودتر این کانادا رو درست کنی بریم از دست اینا راحت بشمشیطان

یک کاری می کنن آدم از هر چی رفت و آمد و دوستیه زده بشه

کجائین دوستای قدیمی و خوبم که دلم براتون تنگ شده حسابییییییییییییییییییییگریه