برگرفته از وب سایت فراتر از مرز

روز دوم می 2011 شهروندان کانادا تصمیم می گیرند که آیا محافظه کاران به رهبری هارپر بر سر کار بمانند یا حزب جدید بر سر کار بیاید. نتیجه این انتخابات ممکن است تأثیرات مهمی بر روی روند مهاجرت کانادا داشته باشد.

کانادا دارای پنج حزب اصلی است که در انتخابات مشارکت کرده اند. با وجودی که همه احزاب بر سر وجود مشکلات عدیده در سیستم مهاجرت کانادا و لزوم بهبود کارآیی آن توافق دارند، اما هر کدام از آنها دیدگاه های خاص خود را در مورد تغییرات مورد نیاز دارا هستند. در زیر وعده های هر کدام از این احزاب آمده است:

ادامه مطلب