تا به حال چندین نفر از دوستان چه به صورت خصوصی و چه عمومی در کامنت ها از من پرسیده اند چرا با وجودی که می توانستیم از طریق کبک اقدام کنیم فایل فدرال باز کردیم؟

باید به این دوستان عزیز بگویم در صورتی که در حال حاضر قرار بود تصمیم بگیریم حتماً از کبک اقدام می کردیم (چون رشته ما از لیست فدرال حذف شده)و چه بسا که اگر همان زمان هم این کار را کرده بودیم الآن کانادا بودیمچشمک ولی حقیقت اینه که اون زمان ما انتظار داشتیم فدرال سریعتر از کبک باشد یعنی برای فدرال بازه زمانی شش تا 12 ماهه گفته شده بود و برای کبک 18تا 24ماهه. متأسفانه همان طور که شنیده اید فایلهای فدرال بین فوریه 2008 تا ژوئن 2010 در اولویت آخر رسیدگی قرار گرفته اند و ممکن است کار ما بسیار بیشتر از 30 تا 36 ماه هم طول بکشد.

به هر حال این تصمیمی بوده است که آن زمان با توجه به شرایط گرفته ایم و پای آن ایستاده ایم، اما دوستان عزیزم اگر هنوز اقدام نکرده اید و هم شرایط فدرال را دارید و هم کبک را باز هم پیشنهاد می کنم از طریق فدرال اقدام کنید چون فایلهای جدید به سرعت رسیدگی می شوند و افرادی که آگوست پارسال مدارکشان را ارسال کرده اند در حال گرفتن مدیکال هستند. فقط توجه داشته باشید که سابقه فدرال از لحاظ زمانی کمی خراب است و کبک تا کنون بهتر توانسته است به پیش بینی هایش عمل کند.