انتقال پرونده ها از دمشق به ورشو از 1 دسامبر شروع شده بود ولی برای پرونده ما خبری نبود تا اینکه امروز وقتی وضعیتمان را در سایت چک کردم دیدم که پرونده ما هم 20 دسامبر به ورشو منتقل شده است...

شنیده ها حاکی از اینه که دفتر ورشو سریعتر از دمشق عمل می کنه و تا به حال برای یک سری از بچه های قدیمی (2009) درخواست آپدیت کرده اند. آپدیت ها شامل گواهی عدم سوءپیشینه و تمکن مالی بوده است.

راستی یک نکته: مثل اینکه برای ورشو فقط تمکن مالی کافی است و گردش شش ماهه را نمی خواهند. تو رو خدا اگر چیزی را آنها لازم ندارند برایشان باب نکنیم ... البته من شخصاً به پولی که کنار گذاشته بودیم دست نزده ام ولی بعضی از دوستان پول را برداشته  و با آن کار کرده اند(خیلی هم کار خوبیه) برای همین فقط همون چیزهایی را که از ما می خواهند برایشان بفرستیم

حدس می زنم وضعیت بچه های 2009 در سال 2012 کاملاً مشخص بشه و ما 2010 ای ها بیفتیم برای 2013، ولی خوشبینانه امیدوارم پیش بینی هایم غلط باشه و همه ماها در سال 2012 تعیین تکلیف بشیملبخند