عده ای از دوستان پیغام خصوصی گذاشته و با دادن مشخصات و سوابق کاری خود در مورد اینکه چه نوع مهاجرتی برای ایشان بهتر است، سوال کرده اند.

ذکر چند نکته را لازم می دانم:

1- من هیچگونه اطلاعات تخصصی بیش از آنکه در وب سایت های رسمی مهاجرت کانادا آمده است، ندارم.

2- وقتی وکیل ها در این زمینه اشتباه می کنند چه برسد به آدم های عادی مثل من.

3- در مورد خودمان فدرال را مناسب تر دیدیم.

اما در اینجا می توانم یک پاسخ کلی به دوستان بدهم تا بتوانند خودشان تصمیم گیری کنند.

برای مهاجرت از طریق کارگر ماهر فدرال لیست مشاغل را بررسی کرده و در صورتی که زمینه کاری خود را دیدید از طریق کد NOC داده شده به سایت مذکور مراجعه کرده و عناوین شغلی مربوطه را پیدا کنید. در صورتی که سابقه کاری منطبق بر یکی از عناوین را دارید، شما مجاز به اقدام از این طریق هستید. در غیر این صورت بهتر است از طرق دیگر مانند سرمایه گذاری و یا کبک اقدام کنید.

برای دیدن لیست مشاغل اینجا را کلیک کنید.

 همچنین می توانید مستقیماً به وب سایت دولت کانادا در این مورد مراجعه کرده و مجاز یا غیر مجاز بودن خود را بسنجید:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-who-instructions.asp#list

موفق باشید