در پست اتاوا - اطلاعات عمومی یک قسمت هزینه زندگی بود که بحث برانگیز شد. برای همین مجدداً در اینجا به آن با ذکر منابع می پردازم.از دوستان صاحب نظر که در کانادا ساکن هستند می خواهم در مورد صحت و سقم این اطلاعات بیشتر توضیح دهند و یا اگر منبع معتبرتری می شناسند معرفی کنند.

اطلاعات قبلی مربوط به وب سایت زیر است که البته با اینکه اشاره دقیقی نشده ولی  احتمالاً مربوط به سال 2006 است.

http://www.ottawa.ca/residents/immigration/choose/cost_en.html

هزینه متوسط اجاره یک آپارتمان دو خوابه 960 دلار در ماه می باشد و هزینه متوسط خرید خانه 261 هزار دلار است. هزینه خوار و بار برای یک خانواده چهار نفره بین 400 تا 600 دلار، هزینه اینترنت بین 30 تا 40 دلار، تلفن داخلی 30 تا 40 دلار و هزینه رفت و آمد برای هر بزرگسال به طور متوسط  71.50 دلار در ماه است.

و این اطلاعات هم از وب سایت زیر است که مربوط به 2009 است:

http://www.canadaimmigrants.com/Ottawaliving.asp

هزینه متوسط اجاره یک آپارتمان دو خوابه 690 دلار در ماه می باشد و هزینه متوسط خرید خانه 291 هزار دلار است. هزینه خوار و بار برای یک خانواده چهار نفره در سال 7800 دلار و هزینه رفت و آمد برای هر بزرگسال به طور متوسط  81.50 دلار در ماه است.

یعنی اجاره خانه پایین آمده؟متفکر مگه می شه؟ابرو

البته هزینه رفت و آمد برای هر بزرگسال در سال 2010 91.50 دلار در ماه است. (انگار هر سال 10 دلار اضافه می شودسوال)