من صد البته به توصیه بسیاری از دوستان و دفاتر وکلا به دنبال گرفتن سوابق بیمه ام رفتم....

(البته هنوز کار داره تا چشمم به جمالش روشن بشه)

یکی از دوستان به نام قاسم برای من کامنت گذاشتند که:

"چرا شما رو بیمه اینقدر پافشاری می کنید؟ بابا اونا نمی خوان چرا یه کاری می کنین باب بشه و افسر بعد از این گیر بده. شما دست دستی دارید کار بقیه رو خراب می کنید"

البته خدائیش هم هیچ جای راهنما نگفته است که سوابق بیمه را بفرستید ولی از قدیم گفتند کار از محکم کاری عیب نمی کنه.

ما که نمی خواهیم کار بقیه را خراب کنیم و لذا از دوستان می خواهم نظر خودشان را در این باره اعلام کنند، تا در آخر یک نتیجه گیری کنیم که به درد دوستانی که تازه می خواهند اقدام کنند هم بخورد.

با تشکر از لطفتون

دوستتون دارمقلبماچ