بالاخره گذرنامه ام هم صادر شد،‌حالا منتظر گواهی عدم سوءپیشینه هستم. به محض دریافت مدارک را برای ترجمه خواهیم داد. به این ترتیب فقط نمره آیلتس می ماند.

سه شنبه گذشته ٢٨ اردیبهشت ماه در حالی که تنها ٢٠ روز از تقاضای دانشنامه ام گذشته بود زنگ زدم دانشگاه و در کمال ناباوری گفتند دانشنامه شما حاضر است بیایید و ببرید.

من هم گفتم حالا یک دقیقه ای دانشنامه عزیزم را می گیرم و می روم سر کار. چشمتون روز بد نبینه، نمی دونید چقدر شلوغ بود، اصلاً جای ایستادن هم نبود. من با تعجب به این همه آدمی که برای دریافت یا تقاضای دانشنامه اومده بودن نگاه می کردم. همه از اپلای کردن برای دانشگاه های آمریکا و کانادا می گفتند به خصوص آمریکا. البته شریف همیشه تعداد زیادی متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور داشته ولی این چیزی که من دیدم عجیب و غیرعادی بود. اون هم در یک روز!تعجب یعنی فکرش را بکنین که گلچین جوان های درسخون و باهوش مملکت در بهترین دانشگاه درس می خوانند و آماده می شوند تا نتایج زحماتشان را دیگران استفاده کنند. واقعاً باید به حال مملکت تأسف خورد. البته دولت این افراد را جزء نخبگان حساب نمی کند و در نتیجه فرار مغزها را انکار می کند. در این مملکت نخبه کسی است که بتواند مدرک جعل کند و یا تحقیق دیگری را به اسم خودش paper کند و یا نتایج زحمات مهندسان دیگر را کتاب و جزء افتخارات خود کند. به هر حال طبیعی است که در مملکتی که همه چیزش وارونه است نخبه اش را پخمه و پخمه اش را نخبه بخوانند حالا خودتون تصور کنید معجزه. ه.زا.ره س.و.م  و چهام را که عجب نخبه ای استچشمک

سرتونو درد نیارم تا ساعت ١ معطل شدم تا چشمم به جمال دانشنامه روشن شد. اما خدائیش خیلی خوشگله آدم دوست داره قابش کنه بزنه به دیوار. تازه بالا اسم و رسم کامل دانشگاه را به انگلیسی نوشته و زیر متن فارسی به انگلیسی دانشنامه داده یعنی دانشنامه دو زبانهنیشخند دیگه ترجمه نمی خواد. ریز نمرات انگلیسی تأیید شده هم دادند.