اقتصاد کانادا شاهد بیشرین میزان ایجاد شغل در ماه آوریل با ١٠٨٧٠٠ شغل جدید بود.  همچنین نرخ بیکاری از  ٨.٢ درصد به ٨.١ درصد کاهش پیدا کرد.

کارشناسان پیش از این، ایجاد ٢۵٠٠٠ شغل جدید را برای ماه آوریل پیش بینی کرده بودند ولی میزان حقیقی ایجاد شغل، چهار برابر بیش از پیش بینی های انجام شده بود.

بیشترین میزان شغل های ایجاد شده به ترتیب مربوط به صنایع ساخت و ساز، ساختمان و خدمات مربوطه، خرده فروشی، عمده فروشی و تجارت بوده است.

ایالت هایی که دارای بیشترین رشد بوده اند عبارتند از : آلبرتا، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، انتاریو و کبک.

ایالت های مذکور شاهد رشد فزاینده در پذیرش مهاجران در سال های اخیر به علت میزان شغل های در دسترس و کیفیت زندگی بالا بوده اند.