دوستان گلم سلام

یه سوالی داشتم اگر جوابشو می دونین خیلی خوشحال می شم من را هم در جریان بگذارید.

راستش دارالترجمه به من گفت سفارت کانادا تنها مهر مترجم را قبول دارد و نیازی به گرفتن مهر دادگستری و وزارت امور خارجه نیست!!!!

البته ما برای مدارکی همچون شناسنامه ها و مدارک تحصیلی این کار را کردیم ولی دارالترجمه می گه برای قراردادها و تمدیدهایشان لازم نیست و هزینه اضافی است در ضمن ممکن است اصلاً دادگستری و وزارت امور خارجه مهرشان نکند. آیا چنین مطلبی صحت دارد؟

یعنی قراردادها را در صورتی که فقط ترجمه کنیم و مهر مترجم رسمی بخورد کافی است؟