بالاخره چشم دمشق به انوار اجمل پرونده ما روشن شد و دیروز ساعت 11:45 دقیقه به وقت محلی بسته ارسالی ما توسط آرامکس به دست سفارت کانادا رسید.تشویق

تنها چیزهای ناقص پرونده به نظر خودم اینها هستند که احتمالاً طبق گفته دوستان مشکلی ایجاد نمی کنند:

1- قرارداد محل کار فعلی ام

2- سابقه بیمه

3- مهر امور خارجه شناسنامه مادربزرگ (به علت نبود گواهی فوت) و دایی ام (به علت نبودن اصلش)

بقیه چیزها تکمیل بود و امیدوارم هر چه زودتر مدیکال ما بیایدنیشخند البته بعد از پیشکسوتان عزیز که بعضاً بیش از ده ماه است که منتظرند.

پ.ن1: دیروز جواب پاتولوژی را گرفتیم. خدا را شکر سلول های سرطانی از غدد لنفاوی خارج نشده اند و قرار است تنها یک شیمی درمانی سبک محض اطمینان انجام شود.

پ.ن2: کلاس های فرانسه قطب راوندی ثبت نام کرده ام و تصمیم دارم تا زمانی که در ایران هستیم به خواندن فرانسه ادامه دهم.