چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت می کردم، گفت این دو ماه تعطیلی سفارت دمشق است و برای همین کم کار شده اند. من هم خیالم راحت شد و بی خیال شدم و گفتم دیگه منتظر فایل نامبر نیستم تاااااااااااااااااااااااااااااااااا اکتبر.

امروز ساعت 2 از بیمارستان اومدم سر کار و داشتم با همسری تلفنی صحبت می کردم. در همین حین ایمیل هایم را چک می کردم تا بیخودهایش را پاک کنم. قاطی ایمیل هایی که می خواستم پاک کنم چشمم به damascus افتاد یک ذره دقیق تر شدم دیدم بعععععععله خودشه، یک ایمیل از طرف re-damascus-im-enquiry اومده بازش کردم و چشمم به جمال فایل نامبر دوم روشن شد.

دقیقاً 1 ماه و دو هفته طول کشید یعنی عین فایل نامبر اولمان!!!!!!!تعجب

در ایمیل نوشته شده است که تا 12 ماه با ویزا آفیس تماس نگیریم و همچنین گفته اند در صورت لزوم ما را به مصاحبه دعوت می کنند.

چیز مهم دیگری نبود!

امیدوارم فایل نامبر ما طلسم را شکسته باشد و فایل نامبر نرگس و رضا و دیگر دوستان هم به زودی برسد.