خبر جدید

طبق پیش بینی های جدید استان انتاریو در آینده ای نزدیک با کمبود متخصصین مواجه می شود و در ده سال آینده حدود یک میلیون امکان شغلی خالی برای این افراد پیدا می شود. لذا استان انتاریو در نظر دارد تعداد بیشتری مهاجر کارگر ماهر را جذب این استان کند.

متن کامل خبر را در زیر ببینید:

http://www.cicnews.com/2010/02/ontario-facing-critical-shortage-skilled-workers-02763.html

/ 0 نظر / 18 بازدید