لیست مشاغل مجاز برای مهاجرت از طریق کارگر ماهر فدرال

کدی را که در ابتدای هر ردیف مشاهده می کنید کد NOC است. برای اطلاعات بیشتر در مورد عناوین شغلی مرتبط با هر زمینه به وب سایت NOC  رفته و در قسمت جستجو کد را وارد نمایید. اطلاعات مربوطه نمایش داده خواهد شد.

 1. 0631 Restaurant and Food Service Managers
 2. 0811 Primary Production Managers (Except Agriculture)
 3. 1122 Professional Occupations in Business Services to Management
 4. 1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners
 5. 2121 Biologists and Related Scientists
 6. 2151 Architects
 7. 3111 Specialist Physicians
 8. 3112 General Practitioners and Family Physicians
 9. 3113 Dentists
 10. 3131 Pharmacists
 11. 3142 Physiotherapists
 12. 3152 Registered Nurses
 13. 3215 Medical Radiation Technologists
 14. 3222 Dental Hygienists & Dental Therapists
 15. 3233 Licensed Practical Nurses
 16. 4151 Psychologists
 17. 4152 Social Workers
 18. 6241 Chefs
 19. 6242 Cooks
 20. 7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
 21. 7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades
 22. 7241 Electricians (Except Industrial & Power System)
 23. 7242 Industrial Electricians
 24. 7251 Plumbers
 25. 7265 Welders & Related Machine Operators
 26. 7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics
 27. 7371 Crane Operators
 28. 7372 Drillers & Blasters - Surface Mining, Quarrying & Construction
 29. 8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service
/ 0 نظر / 20 بازدید